Her på siden opdaterer jeg løbende lidt af hvad jeg har lavet af løsninger og udført arbejde.
 

 

2021  
Slots- og Kulturstyrelsen Webinar om "Grib engagementet" som teknisk tovholder og forberedelse af oplægsholdere.
Sjællands Kirkemusikskole Åbent hus med intro video som velkomst til de tidligt ankomne og styring gennem forløbet med både rektor, studievejleder, lærere og ikke mindre studerende med på skærmen. Spørge runder undervejs og deltagere med på skærm.
Musikskolen på Mors Online generalforsamling med formandsberetning, regnskabsgennemgang, delt skærm og kommentarer.
Danske Musik- og Kulturskoler Webinar om online undervisning i forhold til musik og kulturskoler, teknisk bagkant for de knap 500 deltagere.
MGK MidtVest Infomøde for interesserede i MGKs uddannelse i Holstebro og Skive - teknisk bagkant og styring af mødet.
Tinghallen Viborg A/S Påbegyndt skifte til en Microsoft 365 løsning for mere mobile medarbejdere, fleksibilitet, sikkerhed og driftssikkerhed.
   
2020  
Witt Hvidevarer A/S Hosting miljø til DynamicWeb sites med mulighed for effektiv skalering i forhold til både driftsstabilitet, redundans og belastning.
MGK Sjælland Online informationsmøde om MGK Sjælland med både lærere og elever med til at fortælle samt interesserede der fulgte med og kunne stille spørgsmål direkte med video eller via chat.
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Ved MGK dag på tværs af landet var jeg teknisk styrmand i Holstebro, grænsende til at være tonemester og vært for deltagerne der var med fra Holstebro.
Tinghallen Viborg A/S Udskiftet og optimeret trådløs og kablet netværk i ComVent Arena/koncertsalen, mødelokaler, foyer m.v. til en fleksibel, effektiv og brugbar for hus med behov for høj stabilitet og at der kan ageres hurtigt på ændringer.
Privat hus To enkle løsninger hvor det trådløse netværk er forbedret markant med enkel løsning så huset dækkes både bedre og mere stabilt end det af fiber-udbyderens leverede udstyr.
Danske Musik- og Kulturskoler Generalforsamling virtuelt via Zoom med hemmelig afstemning og stemmeoptællere for validering af stemmer.
Danske Musik- og Kulturskoler Webkonference om Kulturelt mod - først live streaming via Zoom og efterfølgende mulighed for købe den optagede version.
Privat hus Forbedret den trådløse dækning og forenklet det på eksisterende kabling.
Holstebro Svane Apotek og Vinderup Apotek Telefoniløsning mikset mellem stationære og mobiltelefoner der nedbringer udgiften til telefoni væsentlig og forøger servicen for kunder der ringer.
Privat hus Opsat enkelt og effektivt trådløst netværk der erstatter flere års meget ustabilt og ikke fungerende trådløst netværk.
Dybdal Byg Byggeri Reddet data fra defekt harddisk og sat ny computer op med sikkerhedskopiering, mail-løsning m.v.
Køge Musikskole og MGK Sjælland Teknisk bagkant og skyggehost/producer på webinar om status på genåbning i corona-tiden, smittemæssige forholdsregler og online-undervisning.
Witt Hvidevarer A/S

Lavet RemoteApp setup til drift af primært ERP system, ny ren SSD storage løsning til det virtuelle miljø, Teams telefoni-løsning, VPN fuldt AD integreret både for Windows og Mac.

Danske Musik- og Kulturskoler Teknisk bagkant på webinar om det sundhedsmæssige aspekt ved genåbning efter corona-lukningen. Med flere eksterne interessenter på undervejs, deling af slides og video. Efterfølgende beskyttet adgang til optagelsen af webinaret.
Holstebro Løveapotek Telefonløsning til Apotek-to-go og mini og informativ webside der understøtter det.
Danske Musik- og Kulturskoler Videokonference løsning der kan bruges både mobilt og i små rum med flere deltagere med optimeret videooplevelser og lyd.
Holstebro Musikskole Let og meget fleksibel løsning til fjernundervisning af elever med optimering af lyd til instrumenter og sang.
   
2019  
Holstebro Løveapotek Telefonløsning der primært nedbringer udgifter betragteligt og samtidig giver en moderne og fleksibel løsning.
Herning Bed & Breakfast Samling af mail og dokumenter, data og billeder fra flere platforme til Office 365.
Noojin's Trukket ældre regnskabsprogram og data ud af beskadiget computer og fået op at køre på ny computer.
Privat hus På eksisterende internetforbindelse er der lavet et effektivt trådløst netværk og kablet netværk. Opdeling af netværket så ejere har eget sikret netværk, både til kablede enheder som fx IHC og videoovervågning, samt hotspot netværk så gæster kan gøre brug af hustandens forbindelse. Ligeledes sammenkobling af flere huse og transport af TV netværk på tværs af kablingen.
Witt Hvidevarer A/S

Etableret, med egen it-afdeling, nyt netværk med redundante fiber forbindelser mellem bygninger over stort areal. Samtidig sat overvågning af netværk op så belastning og status kan følges og reageres proaktivt på udfordringer og overblik ved fejl.
Klargjort nyt Hyper-V setup med hosts og array og mulighed for delvis redundans.

Privat hus På eksisterende internetforbindelse er der lavet et effektivt trådløst netværk og kablet netværk. Opdeling af netværket så ejere har eget sikret netværk, både til kablede enheder som fx IHC og videoovervågning, samt hotspot netværk så gæster kan gøre brug af hustandens forbindelse.
   
2018  
Circkle K Aulum Trådløst netværk inkl. brugervenligt hotspot til kunderne.
Witt Hvidevarer A/S Hjulpet med software udrulning vil gruppepolitikker (GPO), forslag til struktur for både Active Directory, GPOer m.v. med best practice i mente og oprydning undervejs.
Privat hus På eksisterende internetforbindelse er der lavet et effektivt trådløst netværk og kablet netværk. Opdeling af netværket så ejere har eget sikret netværk, både til kablede enheder som fx IHC og videoovervågning, samt hotspot netværk så gæster kan gøre brug af hustandens forbindelse.
Cafe Morville Lavet stabilt trådløst netværk til kreditkortterminaler, egenkontrol, musiksystem samt sikkerhedsmæssigt adskilt hotspot til gæsterne. Samlet overvåget system der sikrer høj driftssikkerhed.
Aulum El-Service Telefoniløsning ren mobilbaseret og mobilt bredbånd til tablets. Mulighed for eksterne numre i vagtkø, overløbs mulighed, åbningstider, omstilling og effektiv telefonkaldhåndtering.
Holstebro Musikskole Videokonferenceløsning der er let at bruge i hverdagen, billedkvaliteten er god om man er 1 eller 8 samlet og lydkvaliteten god nok til at instrumenter.
Noojin's Afklaret kabling og derefter optimeret netværk og trådløst netværk til at give nødvendig dækning til både erhvervsmæssigt brug og hotspot til gæster. 
Dansk Talentakademi

Leverer hurtig fiber internetforbindelse til DTA Campus der forgrenes ud i primært trådløst netværk i fællesområder og på alle 29 værelser. Forskellige trådløse netværk efter behov, så det sikkerhedsmæssigt er fornuftigt og samtidig praktisk muligt i hverdagen.

Leverer hurtig internetforbindelse til lejligheder, ikke på Campus, til tilknyttede elever/lærere. Inkl. effektiv trådløs forbindelse der også sikkerhedsmæssigt fungerer effektivt.

   
2017  
Holstebro Musikskole Telefoniløsning blandet mellem fastnet og mobiltelefoner med mulighed for åbningstider (dynamisk ændring), viderestilling, kø-funktioner og mobilt bredbånd til bærbare.
Arka IT Været med til at opbygge hostingcenter, trådløse netværk, netværkslink, hotspotløsninger, fjernbackup, serverløsning, løsninger med netværksharddiske med replikering og sikkerhedskopiering, supporteret brugere og rådgivet til bedste løsninger.
   
2016  
Vodanet Arkitekteret infrastruktur på en ny og en af de største grønlandske makrel og rejetrawlere, Svend C. Deraf også koordinering med udførende elektrikere af kabling på skibsværft, planlægning af tiden, test af løsningerne og behovsvurdering sammen med rederiet. Opgaven startede byggede op over et par år og startede for alvor i 2015 og udført i 2016 for Vodanet.
Atea Incident manager og teamleder for 6 af Ateas it-folk stationere ved Tican i Thisted hvorfor vi driftede og supporterede Ticans produktionsit. Indarbejdet ticketing løsning teknisk og organisatorisk, teknisk sparring med teknikerne, det daglige bindeled mellem Ticans Group IT Manager og Atea.
   
2015  
Aulum El-Service Migreret til en Office 365 løsning med behovafdækning af nødvendige licenser. Lavet løsning med netværksharddisk til lagring af filer og data samt sikkerhedskopiering af denne til tilsvarende på en fjernlokation.
Vodanet Ombygning af grønlandsk trawlers infrastruktur fra knopskydning til driftsikkert netværk med sikkerheden på plads og stabilitet og driftssikkerhed i højsædet for produktionen ombord.