Oftest siger jeg at jeg startede i 2001 da jeg var færdig med mine studier. Men reelt startede det hele i 1998 som en del af et projekt i forbindelse med mit HTX studie. Her startede jeg og tre andre PC Hjælp & Service - navnet siger vist ret godt hvad vi lavede. Det tumlede vi med og fik lagt nogle gode grundsten om det at drive virksomhed.

Omkring samme tid, startede jeg som it-hjælper ved det daværende Vinderup Kommune. Et studiejob som specielt i 2000-2001 tog lidt ekstra tid, men det hang stadig sammen med den 1 årige HHX jeg tog på det tidspunkt. Der var ærligt luft nok til at følge med i undervisningen, selvom jeg af og til trak en dag ud til at arbejde i stedet. Vinderup Kommune fortsatte jeg samarbejdet med frem til kommunesammenlægningen med Holstebro i 2007. Der valgte jeg at trække mig lidt tilbage da jeg vurdere jeg ikke ville fungere så godt i en stor kommunal it-afdeling, specielt når jeg var vant til en lille dynamisk afdeling i Vinderup hvor vi reagere hurtigt på behov og muligheder.

Det lå klart i kortene at jeg i 2001 skulle gå fuldtids med min virksomhed, kjeldsen.it. Flere spurgte ind til om jeg skulle have en it-uddannelse inden, men tænkte at skulle jeg det ville det mest være for at have noget at falde tilbage på - og hvis jeg så alligevel blev selvstændig i 5 år bagefter hvor meget ville det så være værd at falde tilbage på. Samtidig havde jeg i mange år vidst jeg ville være selvstændig så det var bare at springe ud i det - jeg vidst jo også jeg kunne mit kram og havde allerede lavet lidt rundt omkring, så der var også syn for sagen om jeg magtede opgaven ;-)

 

Fortsættes...